Aktualno?ci arrow Turniej
Truniej ta?ca towarzyskiego PDF Drukuj Email

 

 

TURNIEJ TA?CA TOWARZYSKIEGO

w ramach

II Mi?dzynarodowego Festiwalu Ta?ca w Bielsku-Bia?ej

(rejestracja:   http://register.nowystylbielsko.pl/turniej.aspx) 

 

Informacja o turnieju

# Organizator:

  • Klub Ta?ca Towarzyskiego Nowy Styl Bielsko-Bia?a,
  • Gmina Bielsko-Bia?a,
  • P.H.U. Kompeks Marcin Giemza

 

# Data i miejsce:

  • 18.05.2008 r. – Hala BKS „Stal” w Bielsku-Bia?ej
  • Bielsko-Bia?a, ul. Rychli?skiego 19

# Uczestnicy turnieju:

 

  • 10-11 lat kl.E kombinacja
  • 12-13 lat kl.E kombinacja
  • 14-15 lat kl.E kombinacja, D kombinacja
  • pow. 15 lat kl.E kombinacja, D kombinacja, C st/la, B st/la, A st/la

 

 

# Charakter turnieju:

turniej indywidualny, punktowy dla par E, D, C, B, A

# Warunki uczestnictwa:

przys?anie zg?oszenia par (on-line na www.festiwal.bielsko.pl/zapisy_turniej.aspx, listownie, e-maile'em lub telefonicznie) do dnia 10 maja 2008 r. na adres:

Klub Ta?ca Towarzyskiego Nowy Styl Bielsko-Bia?a

43-300 Bielsko-Bia?a, ul. ul. Grunwaldzka 50/2,

tel. +48 502 397 773

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

wykupienie przez uczestnika w dniu turnieju biletu wst?pu w cenie:

> 25 z?/osoby w kombinacji stylów (kl. E, D)

> 20 z? za styl/osoby za styl (kl. C, B, A)

- posiadanie aktualnej licencji tanecznej

- przy zg?oszeniu par prosz? poda? numer ID z Centralnej Bazy Danych

organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyj?cia par po terminie zg?osze?, w kat. pow. 15 lat A przyj?te mo?e by? max. 14 par – o przyj?ciu decyduje kolejno?? zg?osze?

 

# Bilety wst?pu:

 Cz??? I i II – 20 z? / osoba, 10 za / bilet ulgowy szkolny

 Cz??? III (Gala Wieczorna) – 25 z? / osoba

 Dzieci do lat 7 wst?p bezp?atny

 

# Wymiary parkietu:

15m x 20m

 

# Organizator zapewnia:

 

Puchary i medale dla pierwszych trzech par w ka?dej kategorii, dyplomy dla wszystkich par fina?owych bufet, opiek? medyczn? podczas trwania turnieju, napoje ch?odz?ce dla wszystkich par uczestnicz?cych w turnieju

 

Nagrody pieni??ne dla par fina?owych w kategorii A:


I miejsce: 500 z?

II miejsce: 300 z?

III miejsce 200 z?

IV – VI miejsce: 100 z?

 

# Wszelkie sprawy sporne, nie uj?te w Regulaminie, rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z S?dzi? G?ównym

Ramowy program turnieju

18.05.2008 - niedziela

 

Cz??? I

08:00 - 09:00 – rejestracja par i próba parkietu: 10-11 kl. E; 12-13 kl. E; 14-15 kl. E; 14-15 kl. D;

09:00 - 12:00 – Rozgrywki i wr?czenie nagród

 

Cz??? II

11:00 - 12:30 – rejestracja par

12:00 - 13:30 – próba parkietu: pow. 15 kl. E; pow. 15 kl. D; pow. 15 kl. C; pow. 15 kl. B;

13:30 - 17:30 – Eliminacje i Fina?y dla klas E, D, C, B; wr?czenie nagród

 

Cz??? III

19:00 – Gala Wieczorna:

Pó?fina?y i Fina?y klas A standard i ?acina

Pokazy mistrzów w Ramach Mi?dzynarodowego Festiwalu Ta?ca w Bielsku Bia?ej (Tango Argentino, Salsa, Taniec Brzucha, Flamenco, Hip-Hop & Street Dance)

 

 

UWAGA!

W klasach A rejestracja zacznie si? o godz. 17:00, a próba parkietu odb?dzie si? od godz. 17:30 (prosimy o punktualne przybycie).

 Rejestracja:

 

  http://register.nowystylbielsko.pl/turniej.aspx

 


Zmieniony ( 25.04.2008. )