Aktualno?ci
II Mi?dzynarodowy Festiwal Ta?ca w Bielsku-Bia?ej
Plan zaj?? PDF Drukuj Email
31.03.2008.
Zapraszamy do zapoznania si? z rozk?adem zaj??. Ju? teraz mo?ecie zaplanowa? w jakich zaj?ciach chcecie uczestniczy? a ju? za kilka dni dla Pa?stwa wygody uruchomimy mo?liwo?? zapisów przez internet.

 
Kto poprowadzi warsztaty w tym roku ? PDF Drukuj Email
12.01.2008.
Z wielk? przyjemno?ci? informujemy, ?e zosta?y skompletowane sylwetki wszystkich osób, które poprowadz? warsztaty podczas II Mi?dzynarodowego Festiwalu Ta?ca w Bielsku-Bia?ej. Informacje te znajdziecie Pa?stwo w dziale Go?cie-Warsztaty (tutaj)
 
Przygotowania do II Mi?dzynarodowego Festiwalu Ta?ca w Bielsku-Bia?ej rozpocz?te PDF Drukuj Email
08.01.2008.
Przygotowania do II Mi?dzynarodowego Festiwalu Ta?ca w Bielsku-Bia?ej rozpocz?te. Ju? teraz mo?ecie zapozna? si?, z niektórymi gwiazdami Festiwalu przegl?daj?c sekcj? Go?cie. Z dnia na dzie? b?d? si? pojawia? kolejne opisy zaproszonych osób. Wkrótce zamie?cimy równie? zarys terminarza, tak aby Pa?stwo mogli wpisa? Festiwal w swój kalendarz.
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 11 - 13 z 13