Aktualno?ci
Zmiany w rozk?adzie zaj??

Informujemy, ?e z przyczyn od nas niezale?nych nast?pi?y zmiany w rozk?adzie zaj??. Uprzejmie przepraszamy za k?opot i prosimy o zapoznanie si? z nowym rozk?adem zaj??.